En inblick i skolvärlden och Minervas specialklasser

Tillbringade en lärorik morgon med Minervaskolans specialklasser idag som en del av lärarskuggning för kommunalvalskandidater organiserad av Finlands Svenska Lärarförbund (FSL). Här följer vad jag lärde mig: 

Skolan har fem specialklasser, med barn i åk 1-6. Barnen undervisas i små grupper på upp till tio elever, men ofta i klart mindre grupper då elever också jobbar individuellt med skolassistenter. Jobbet för lärare och assistenter är utmanande i.o.m. elevernas olika åldrar och specialbehov. Tidigare fanns det mera elever med specialbehov i Minerva vilket gjorde att det var lättare att bilda mindre grupper med elever på liknande nivå. Nu då det också ordnas specialundervisning i Botby för barn som bor i östra Helsingfors finns det mindre elever vid Minerva, vilket gör gruppundervisning utmanande eftersom det inte finns tillräckligt med barn på liknande nivå för att bilda en grupp. O andra sidan har barn med specialbehov som bor i östra Helsingfors en betydligt kortare skolväg.  

Tillgänglighet av och resurser för assistenter var en återkommande fråga. Antalet assistenter har minskats i Helsingfors under den sittande fullmäktigeperioden, och personalen på Minerva menar att det märks. Jag följde med en slöjdtimme för en specialklass med barn i åk 3-5. På plats fanns en lärare samt två assistenter, för dryga 10 elever. Ändå fanns det elever som i längre stunder inte gjorde något alls, eftersom de skulle behöva konstant stöd. Personalen berättade också att jag kommit på en ”bra dag” då ingen elev uppförde sig på ett speciellt utmanande sätt och därmed tog upp en stor del av personalens tid. De uttryckte oro för att elever med mindre utmanande beteende inte får den stöd de behöver och har rätt till då de begränsade lärar- och assistentresurserna går till att hantera svårare fall. Detta kan äventyra barnens möjligheter att inleda allmän utbildning i sin egen närskola i framtiden.

Andra frågor som kom upp gällde tillgängligheten av behöriga svenskspråkiga lärare samt assistenter,  hur assistenter anställda av Utbildningsverket har tillgång till fortbildning vid verket men assistenter anställda genom Seure inte har det, och hur svårt det är att få plats på Toppan för elever som har så omfattande specialbehov att de inte klarar av specialundervisningen vid Minerva.  

Överlag gav besöket en viktig, om kort, inblick i skolvärlden och speciellt specialklasserna. Var lösningarna ligger till de problem som identifierades blev dock öppet. Jag vill tacka FSL för att ha möjliggjort besöket, samt Minervaskolans personal som tog tid ur sina fulla scheman för att berätta för mig om sitt jobb och arbetsmiljö. Jag önskar lycka till med flyttet undan byggnadens renovering.