Politik är något alla kan, också de unga

Panelisterna vid kommunalvalsdebatten i Norsen. Tack till Petter Wallenius för fotot.

Panelisterna vid kommunalvalsdebatten i Norsen. Tack till Petter Wallenius för fotot.

 

Bra paneldebatt på Grundskolan Norsen idag!  Eleverna hade kommit upp med viktiga frågor gällande både dem själva mer direkt och samhället överlag. Panelister - alla under 35 - fanns med från sju olika partier: SDP, Feministiska partiet, Vänsterförbundet, Piratpartiet, SFP, Centern, och De Gröna. 

En fråga som diskuterades livligt var tvåspråkiga skolor. Intressant nog var jag den enda panelisten som var emot dem. Dock måste det påpekas att begreppet är dåligt definierat, d.v.s. det är oklart om tvåspråkiga skolor betyder skolor där svensk- och finskspråkiga klasser delar utrymmen och/eller skolgård, eller om det t.ex. betyder att en del av lektionerna går på svenska och en del på finska för alla klasser. Jag förhåller mig reserverat till att blanda svensk- och finskspråkiga skolmiljöer eftersom finskan redan är så dominerande i Helsingfors och det redan finns så få ställen och tillfällen där det enkom pratas svenska. Min egen erfarenhet i grundskolan väger också in; när jag ser tillbaka på min utbildning upplever att det var viktigt att mina (svenskspråkiga) skolor var strikta med att eleverna skulle tala svenska, speciellt då många barn kom från familjer där finskan dominerade. Däremot stöder jag varmt olika försök för ökad språkundervisning, som t.ex. språkbad. Förtidigad språkundervisning, även redan i daghemmet, är också en riktigt bra ide i.o.m. att barn är mycket mottagliga för att lära sig nya språk.

En annan fråga som ledde till debatt var åldern för att vara röstberättigad. Det har på olika håll föreslåtts att rösträttsåldern kunde sänkas till 16, bl.a. för att öka de ungas deltagande i val. Min åsikt är att åldern inte nödvändigtvis behöver sänkas. 18 år är redan en artificiell gräns, och så skulle 16 också vara. Ungdomar under 18 är helt kapabla att ta del i politiken, men rättigheter går med skyldigheter och därför är 18 en bra ålder. Däremot borde ungdomars möjligheter att ta del och påverka politik ökas och förbättras. Ungdomsfullmäktige är en bra ide, liksom också inkludering av aktuella frågor i undervisningen, t.ex. med att organisera evenemang som dagens panel i Norsen. Det är också skäl att avmystifiera politiken: politik är inte något man måste lära sig, utan något alla kan. Speciellt på kommunalplan handlar politiken om mycket vardagliga frågor som kollektivtrafiken (finns det en buss du kan ta dig till skolan med?), skolresurser (får de som behöver extra stöd under skolgången den hjälp de behöver?) och t.ex. hobbyer (finns det hobbyer utanför skolan som alla kan delta i oberoende famljens förmögenhet?)

Jag vill tacka lärarna i Norsen för inbjudan till dagens debatt, och eleverna för deras frågor. Även om största delen av publiken idag inte (ännu) har rösträtt tycker jag att det är viktigt att de som vill leda Helsingfors också lyssnar till ungdomar och andra grupper som i valet inte får säga sitt.