äldrevård

Bättre svensk hemvård behövs

Satt idag på Svenska Pensionärförbundets (SPF) valpanel, högst antagligen som den yngsta personen i rummet. Man behöver dock inte vara gammal för att vara orolig över hur det står till med den svenskspråkiga hemvården i Helsingfors.

Enligt en utredning publicerad tidigare i år får bara 15% av de som begärt hemvård på svenska sitt önskemål tillgodosett. 64% får överhuvudtaget inte vård på svenska och 13% får vård på svensk ibland. Läget har försämrats kraftigt på ett år, och är speciellt dåligt i östra Helsingfors. SPF har anmält Helsingfors stad till Justitieombudsmannen på grund av bristerna.

Det är positivt att situationen anmälts till JO. Men ännu viktigare är det att finna konkreta lösningar. I värsta fall kan det sätta livet på spel om vårdaren och klienten inte kan kommunicera.

Hemvården överlag har svårt att hitta personal eftersom jobbet är tungt och krävande. Att sedan hitta personal som kan svenska gör situationen ännu svårare.

Något måste i alla fall göras. Det är viktigt att staden ser till att privata tjänstleverantörer lever upp till sina löften om vård på svenska. Mera svenskspråkiga borde också lockas till att utbilda sig som närvårdare och staden borde se till att den framstår som en bra arbetsgivare för dessa. Hemvårdens arbetsförhållanden överlag borde även ses över - i Nordsjö har en ny arbetsmodell testats med goda resultat för både personal och klienter.

Hur vi behandlar äldre personer säger mycket om vårt samhälle. Också åldringars grund- och språklagsenliga rättigheter måste respekteras - vård på svenska måste finnas för svenskspråkiga åldringar i Helsingfors.

Uppdatering (24.3.2017): Fick tag på södra hemvårdsenhetens chef Pia-Maria Grönqvist och hade en bra diskussion om den svenska hemvårdens situation. Det är klart att man på stadens håll delar oron över bristerna. Grönqvist förde fram ett till sätt att förbättra situationen: få mera finskspråkiga hemvårdare att lära sig eller förbättra sin svenska. Staden som arbetsgivare erbjuder redan möjlighet att delta i (gratis) undervisning i svenska på arbetstid, samt att ta ett språkprov vid behov. Genom att ha goda kunskaper i svenska kan arbetstagaren sedan få språktillägg. Problemet är att språktillägget är 20-40€/månad - helt klart inte tillräckligt för att motivera finskspråkiga att förbättra sin svenska. För att försäkra tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors måste språktilläggens storlek ses över.