oikeudet

Onko paperittomalla ihmisarvoa?

Puhuin tuonnoin paperittoman tuttavani kanssa. Mies asuu Helsingissä, vaikkei hänellä omaa kotia olekaan. Kysyin miten menee. Hän kiitti jumalaa, ja sanoi että hyvin. Hän oli vastikään saanut toimeentulotukea Helsingin kaupungilta: kahden kuukauden bussikortti ja 40€ ruokaan. Ruokarahan pitäisi riittää noin kahdeksi kuukaudeksi.

20€ kuukaudessa on noin 66 senttiä päivässä. Tämän lisäksi mies siis saa bussikortin, ja hänellä on pääsy kaupungissa oleviin hätämajoituksiin sekä kiireelliseen terveydenhoitoon. Mitään muuta hänellä ei oikeastaan ole. Paitsi huoli tulevaisuudesta, sillä mies elää limbossa Suomessa eikä voi palata kotimaahansa.

"Paperiton" on sanana harhaanjohtava. Kyse ei ole siitä, onko kyseisellä henkilöllä henkilöllisyystodistus, vaan onko hänellä Suomessa oleskelulupa. Joillakin voi olla oman maan passi, toisilla ei. Kenelläkään ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa. Tämän takia he jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Paperittomat ovat lainsäädännöllä luotu ryhmä. Esimerkiksi ns. uuspaperittomat olisivat ennen vuoden 2015 lainmuutosta saaneet tilapäisen oleskeluluvan sen takia, ettei heitä voi palauttaa kotimaahansa, vaikka perusteet turvapaikan myöntämiseen Suomessa eivät täyty. Nyt kun tilapäisiä lupia ei enää myönnetä, Suomeen jäävät kielteisen turvapaikkapäätökseen saaneet henkilöt jäävät tänne paperittomiksi.

Koska ryhmä on lainsäädännöllä luotu, se voidaan samalla tavalla luoda pois. Kuten Ville Niinistö ja kolme muuta oppositiopuoluejohtajaa vaativat Turun Sanomissa 8.3.2017, tilapäisen oleskeluluvan palauttaminen olisi yksi tapa näin tehdä.

Suomen perustuslain 19.1 § mukaan ”[j]okaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.” Tämä koskee kaikkia, myös paperittomia. Hallituksen luodessa paperittomia, heidän oikeuksien turvaaminen jää kuntien, järjestöjen, ja yksityisten ihmisten vastuulle. Tämän takia myös tuttavani on saanut ehkäisevää toimeentulotukea Helsingin kaupungilta. Mutta muodostaako alle euro päivässä hyvän perustan ihmisarvoiselle elämälle? Meidän tulee Helsingissä taata kaikkien perusoikeuksien toteutuminen - myös paperittomien.