HEJ!

Jag heter Nora Lindström och är en Grön politiker i Helsingfors. Jag är en 33 år gammal forskare och mänskorättsaktivist och bor i Munksnäs tillsammans med min amerikanska man, vår nyfödda dotter, och vår kambodjanska gatukatt. Jag flyttade tillbaka till Helsingfors år 2015 efter över ett decennium av studier och arbete på fyra olika kontinenter.

För mig är det viktigt att försvara mänskorättigheter, främja jämlikhet, och respektera minoriteters rättigheter. Jag har erfarenhet av att jobba bland fattiga och utstötta grupper i både Asien och Afrika, samt även i Finland. För stunden doktorerar jag vid Helsingfors Universitet med fokus på urban fattigdom i Malawi. Nära mitt hjärta står även de s.k. papperslösas och andra invandrares rättigheter i Finland;  innan jag blev mammaledig jobbade jag som sakkunnig i ämnet på Helsingfors Diakonissanstalt.   

Jag tror starkt på att alla har en förmåga att påverka samhälleliga frågor, inom ramen för sitt eget liv. Jag laddar om genom motion, keramik, litteratur, och trädgårdsarbete. Jag ser Helsingfors som en fin stad på många sätt, och vill vara med och utveckla den till än ännu mer öppen, internationell, och tolerant plats för oss alla. 

POLITIK

Jag kandiderade i kommunalvalet 2017 och fick 165 röster. De Gröna i Helsingfors har nu föreslått mig som ordinarie medlem i stadens fostrans- och utbildningsnämnds svenska sektion. Jag också styrelsemedlem i västra Helsingfors Gröna (LäHeVi) och aktiv i Finlands Svenska Gröna (Grifi) samt Gröna Kvinnor i Helsingfors (HENNA). 

Mina senaste uttalanden finns på min Facebook sida och mitt Twitter konto. 

 

Var I KONTAKT

Hör gärna av dig angående aktuella frågor i Helsingfors eller om du vill veta mera om mig.

 
 
Namn *
Namn

TACK

Ett stort tack till min man Gregory Pellechi som stött mig och mitt politiska engagemang på alla möjliga sätt, inklusive med att sätta upp denna webbsida.

Jag är också otroligt tacksam för den begåvade Mashkoor Imad som tagit fotona på denna sida.